Karel Čapek Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih, váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu.
Karel Čapek
leden 2020
púsčpsn
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Zvídaví žáčci byli nejprve seznámeni s významem a činností knihovny, uspořádáním dětské literatury v regálech (podle barviček) a výrobou knih. Předvedli své dobré znalosti při ukázkách pohádkových knížek a postaviček z nich. Ani nedutali při poslechu pohádky od J. Čapka O pejskovi a kočičce v zajímavém podání babiček. Hezkým zakončením setkání byly taneční a písňové ukázky malých návštěvníků. Děkuji dětem i jejich učitelkám O. Lehké a D. Martincové, předčítajícím B. Kučerové, R. Koudelkové a V. Fialové. Těším se na další setkání a věřím, že knihovna získá další dětské čtenáře. Knihovnice

Besedu opět velice úspěšně vedl JUDr. Miroslav Junek, člen Okresního mysliveckého sdružení Trutnov. Povyprávěl pozorným dětským posluchačům o základních povinnostech této organizace, spojených s ochranou přírody, chovem zvěře a udržováním rovnováhy v souladu s etikou lovu. Názorné ukázky loveckých zbraní, pomůcek a důmyslné lákání různých druhů zvěře, děti neobyčejně zaujaly. Velice děkuji za nevšední zážitek panu Junkovi i za skvělou pozornost dětem a paní učitelce Michaele Minaříkové.

V knihovně na ně čekaly knihy s oblíbenými příběhy a ilustracemi večerníkových postaviček. Děti byly velice hodné, šikovně odpovídaly na připravené otázky s pohádkovým tématem a na závěr předvedly své pěvecké schopnosti. Děkuji maličkým i jejich paní učitelce B. Janatové za milou návštěvu a těším se na příští setkání.

Dne 13. 12. 2011 se v městské knihovně uskutečnila beseda pro osmé třídy základní školy. Jejím cílem bylo seznámit žáky s rizikem užívání návykových látek a povzbuzení jejich vlastního kritického postoje na problematiku drog. Beseda pod vedením pracovnic RIAPSu Trutnov Karolíny Ubrové a Barbory Tiché se snažila dětem poskytnout objektivní pohled na tuto problematiku a vyvrátit tak některé mýty o drogách mnohdy prezentované naší společností. Žáci byli například seznámeni se základními typy návykových látek, jejich účinky, zdravotními riziky a v neposlední řadě také s možnými sociálními dopady. Beseda byla pro děti velmi zajímavá a přínosná, což potvrdily jejich ohlasy, zájem a otevřenost. Domnívám se, že beseda splnila svůj preventivní účel.

O nejlepší původní českou beletrii (próza, poezie, dětská kniha) vydanou v roce 2011.
www.magnesia-litera.cz/

Milé děti, přijďte si do žacléřské knihovny pro anketní lístky do soutěže - Čteme všichni, pořádané ve spolupráci s Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského v Praze.

Anketní otázka? Která dětská kniha, vydaná v roce 2011, se vám nejvíce líbila?
Padesát vylosovaných výherců bude odměněno knižní publikací.

Dobrovolná podotázka? Kterého ilustrátora máš nejraději?

Soutěž o další tři knihy.

V pátek 2. prosince se konal již devátý ročník tradičního nocování dětských čtenářů v knihovně. Program byl jako vždy velice pestrý, a to také zásluhou ochotné pomoci paní Žanety Dolanové, která si vzala na starost výtvarnou část. Tímto jí velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Pod jejím vedením dokázaly šikovné dětské ručky vytvořit pestré smaltované šperky, vánoční stromeček oděný do nádherné výzdoby ze srdíček a neuvěřitelně autentické sněhové koule. Ke kouzlu magické noci přispěly vánoční zvyky, zpěv koled, psaní přáníček a tajemné vyvolávání ducha Vánoc Adventu.

Dne 22. listopadu 2011 se v knihovně uskutečnila beseda na téma severští tažní psi. Pan Kohout seznámil posluchače se svými zkušenostmi s chovem sibiřských husky, s jejich povahou a vhodností pro chov spolu s ostatními plemeny severských tažných psů. V povídání byla zohledněna historie těchto ras i využití psů na polárních výpravách. Všechny přítomné velice zaujala informace o zásluze psího spřežení na záchraně lidských životů na Aljašce při epidemii záškrtu v roce 1925. Od historie byl pak popsán vývoj tohoto sportu jak celosvětově, tak i v Čechách. Byly popsány výcvikové metody psů od jejich dospívání, rozvoji síly a rychlosti, až po ukončení závodní činnosti. Posluchačům byly názorně předvedeny používané pomůcky, jako jsou postroje, úvazky či tréninková zátěž.

Vážení občané, v průběhu měsíce října proběhl malý výzkum zaměřený na spokojenost Vás čtenářů se službami poskytovanými městskou knihovnou. Výzkum se uskutečnil formou dotazníku a zúčastnilo se jej 57 respondentů. Otázky se týkaly například Vaší spokojenosti s dostupností knihovny, výpůjční dobou, kopírovacími službami, přístupu k internetu, nabídkou kulturních a vzdělávacích pořadů, nabídkou knihovního fondu či s odborným poradenstvím. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že největší rezervy spatřujete v nabídce časopisů a dále také v sociálním zázemí knihovny (WC, oddechové prostory, šatna).

Upozorňujeme čtenáře na změnu provozní doby od 1. září 2011.

zpravodajV Norsku jsme ještě nebyli a příště zase úplně jinak – 18. 4 2011. Děkujeme velice panu Ing. Václavu Musilovi za zajímavou cestopisnou přednášku. Podstatné již napsala paní Eliška Čechová v květnovém zpravodaji, také jí děkujeme za podařenou prezentaci této akce. Naše další díky patří Klubu žen v Žacléři za již tradiční výpomoc při organizaci pohoštění a jmenovitě paní Boženě Kučerové a paní Janě Musilové za upečení vynikajících zákusků. Velice si nezištné spolupráce všech aktérů vážíme a těšíme se na další.

kdo_je_to_001Po celý rok najdete každý měsíc v knihovně, na stránkách zpravodaje a na http://knihovna.zacler.cz nové indicie týkající se anonymní osobnosti spisovatele – spisovatelky – české - světové. Umělce majícího výročí narození v aktuálním měsíci. Vždy do konce téhož měsíce čekáme na vaše odpovědi – jméno a příjmení tajemné osobnosti (osobně, poštou, emailem). Všechny správné odpovědi vždy za čtvrtletí slosujeme a jeden vybraný šťastlivec od nás obdrží pěknou knihu. Správnost si můžete zkontrolovat v následujícím měsíci u další vyhlašované osobnosti. Také máte možnost sestavit a přiložit stručný životopis vytipovaného literáta. Tento s vaším jménem za odměnu trvale umístíme na našich webových stránkách.

kdo_je_to_001Po celý rok najdete každý měsíc v knihovně, na stránkách zpravodaje a na http://knihovna.zacler.cz nové indicie týkající se anonymní osobnosti spisovatele - spisovatelky - české - světové. Umělce majícího výročí narození v aktuálním měsíci. Vždy do konce téhož měsíce čekáme na vaše odpovědi - jméno a příjmení tajemné osobnosti (osobně, poštou, emailem). Všechny správné odpovědi vždy za čtvrtletí slosujeme a jeden vybraný šťastlivec od nás obdrží pěknou knihu.
Březen - měsíc čtenářů  - Týden čtení 8.3. - 12.3.2010
knihovna_-_akce_020Amnestie pro zapomnětlivé čtenáře ve dnech 8.3. - 12.3.2010.  Knihy nevrácené v termínu můžete vrátit bez penalizace.
,,Přiveďte do knihovny i své kamarády." Dětští čtenáři, kteří přivedou a přihlásí své kamarády, dostanou
pěknou záložku do knihy. Noví dětští i dospělí zájemci o členství v knihovně (v Týdnu čtení) dostanou přihlášku zkušebně na půl roku zdarma.
Pokud budou  knihovnu pravidelně navštěvovat, uhradí poplatky až na rok 2011.
Nebojte se internetu - internetová školička pro všechny, kteří chtějí proniknout do základních znalostí a ovládání tohoto média
(tvorba emailové schránky, informace, prohlídka webových stránek Žacléře a knihovny, nakupování...). Platí po celý měsíc březen.
knihovna_-_akce_1215Velká noční akce Těšíme se na Vánoce s dětskými čtenáři se nám letos tak trochu "vymkla z ruky". Ale... jen v tom nejlepším slova smyslu. Program se protáhl téměř do třetí hodiny ranní a i ty nejmenší děti prokázaly zázračnou vytrvalost a nezdolnost. Stihli jsme ve správném předvánočním rozpoložení celkem náročné ušití pejsků z ponožek  tzv. fusekláčků. Radost nakonec byla veliká. Všichni chlupáčci se opravdu vydařili a budou milou památkou či dárečkem pod stromeček.
vletyzvtkabarborka_024Poděkování knihovně „U Mokřinky“, paní Dagmar Honsnejmanové, knihovnici tohoto kulturního stánku v obci Mokré u Českého Meziříčí. Nezištně nám pomohla při tvorbě našich webových stránek a její práce i osobnost jsou pro nás příkladem, nevyčerpatelným a cenným zdrojem námětů a inspirací. Neváhejte a podívejte se na webové stránky této knihovny. I vás určitě zaujmou, poučí, ale i pobaví... www.obecmokre.cz/knihovna.
knihovna_-_akce_822V prvním červnovém odpoledni proběhla v knihovně každoroční, také již tradiční akce, Pasování nových čtenářů. Tentokrát pod záštitou dvou letošních celostátních kampaní Celé Česko čte dětem a Kniha mého srdce, kterých se žacléřská knihovna účastní. Malí školáčkové, pod vedením svých učitelek paní Martincové a Müllerové, předvedli perfektně připravený program, kterým ukázali své obdivuhodné, v tak krátkém čase nabyté čtenářské schopnosti a přidali za hudebního doprovodu i hezké písničky s abecedou. Není divu, že za své vystoupení sklidili bouřlivé ovace.
knihovna_-_akce_747Písemné téma: Fantazijní - zabydlení některých míst našeho města nadpřirozenými a pohádkovými bytostmi - vílami, skřítky, strašidly,… Lokality: hřbitov, zámek, urnový háj - Na Popravišti, rybník, Rýchory, Krkonoše (např. o Krakonošovi), prales, šachta,… Literární útvar: báje, povídka, poudačka, pohádka, pověst, bajka, báseň, reportáž, úvaha,… Pojetí ve stylu: humoristickém, hororovém, satirickém, poetickém, publicistickém, vypravěčském,… Výtvarné téma: Vyzýváme všechny, kteří rádi kreslí, aby nám svou představu nadpřirozené bytosti namalovali.
Všem našim čtenářům a příznivcům s radostí sdělujeme, že jsou již plně v provozu  webové stránky knihovny.
knihovna_-_akce_744Jsou tradice a zvyky, které nenahradí ani  žádná supermoderní technika. Měly by se stále dodržovat, tak, aby je převzaly i další generace. Období  školních a rodinných výletů, prázdninových  a dovolenkových cest se opět blíží! Těšíme se již tradičně na pohlednice z vašich, výletů, prázdninových a dovolenkových cest.  Vývěsku v knihovně opět zpestří vaše pohlednice, které naše návštěvníky zaujmou, pobaví  a poinformují o zajímavých místech u nás i v zahraničí. Jako v minulých letech a jejich počty se vždy pohybovaly kolem sta.
randePři nezapomenutelné příležitosti dubnového 204.výročí narození H. Ch. Andersena. Sešli jsme se v jarním podvečeru ve čtvrtek. Připomenuli si na úvod další málo známé skutečnosti ze zajímavého života tohoto nesmrtelného dánského pohádkáře. Přečetli ukázky z našich donesených oblíbených knih. Zpestřili povídáním a také vyhledáním informací o jejich autorech. Při svíčkách a dobrém čaji se zákuskem popustili uzdu fantazii. Vžili se do hrdinů knih a porovnávali se skutečným životem. Dalšími informacemi o probíhajících akcích Čteme dětem... a KMS, přemýšlením o naší nejmilejší knize, jsme spěli k loučení, ale domů se nikomu nechtělo. Na úplný závěr si tedy ještě vypravovali i své vlastní zážitky a odposlouchané často neuvěřitelné příběhy. Slíbili jsme si, že nejpozději v září uskutečníme podobný již podzimně laděný podvečer.

Kontakt

Na pilíři 204
Žacléř 54201
mkzacler(zavinac)volny.cz

tel: +420 774 411 978

Copyright © 1996 - 2011 Kabelová televize Žacléř & Aleš Kubíček.