Chléb na těch našich horách měl odjakživa tvrdou kůrku. Aby si chudý lid bytí na tom světě alespoň trochu ulehčil, začaly vznikat poudačky a báchorky, kterými si obyvatelé horských chalup krátili dlouhé zimní večery. A tak se v potemnělých světničkách, pouze při světle svíček a petrolejových lamp, nesla do praskotu dřeva v kamnech a do kvílení meluzíny v komíně a vichřice za okny slova vypravěčů k uším starých i mladých, kteří s dychtivostí hltali každé slovo. Takové báchorky kdysi vyprávěl i starý děda Vávra, dřevorubec, který v těch našich lesích znal každý kámen, každý strom. Početná rodina se vždy shromáždila ve světnici, dospělí si poposedali kolem stolu, děti hupsly na pec a děd začal vyprávět.

51__studnkaVelká literární a výtvarná akce - Fantazie a humor = koření života (II. kolo 20010 – 2011). Všechny studánky na celém světě mají nějakou bytost, která se o ně stará. O tu naši, nacházející se cestou od radnice k zámku, pečuje už mnoho a mnoho let skřítek jménem Studníček. Studánku čistil, aby v ní byla dobrá voda. Staral se tak dobře, že nad ní lidé postavili domeček, aby do ní nepršelo a nepadalo smetí. To se Studníčkovi líbilo, žil si tam spokojeně hezkých pár let. Jak to ale bývá, nic netrvá věčně, ani pohodička, která ve studánce léta panovala. Jednoho krásného dne šla okolo trpajzlice Baruna a moc se jí udržovaná studánka líbila.

Se konalo v pátek 26. listopadu od 18 hodin. Program byl velice bohatý. Děti, které byly vybrány na nocování, si užily mnoho těšení, překvapení i pochutnání. Samozřejmě nechybělo i tradiční přivítání ducha Vánoc - Adventu. První na programu bylo vyrábění lampionů. Když jsme lampiony dotvořili, čekala na nás sladká svačinka. Po svačince jsme vyráběli andělíčky. Při výrobě andělíčků někdo ťuk, ťuk na dveře. Paní knihovnice šla tedy otevřít a ve dveřích stál pan starosta. Přišel se podívat, co vyrábíme. Všem se moc líbil jeho pejsek. Poté jsme se museli převléknout do teplého oblečení. Šli jsme se podívat na první překvapení večera. Čekalo na nás v kostele, kde byl pan Musil. Po prohlédnutí kostela a zazpívání koled jsme šli zpět do tepla knihovny. Tam nám paní knihovnice zapálila lampiony a vydali jsme se na Urnový háj.

V pondělí 20. 12. 2010 jsme šli s paní učitelkou Friedovou do zdejší knihovny. Šli jsme 3. a 4. hodinu a za úkol jsme měli připravit si krátké vyprávění o své babičce. Paní knihovnice nás hezky uvítaly a paní Hlubučková nám začala vyprávět o životě Boženy Němcové. Když dovyprávěla, šli jsme si sednout a paní Kocurková každému z nás dala čaj a něco pro mlsné jazýčky. Poté jsme si pustili filmy Babička. Zároveň píšeme filmy, protože jsou dosud nafilmovány tři verze. Ta nejstarší je ještě němá. Po ukázkách a srovnání různých Barunek, jsme si popovídali o svých babičkách. Na závěr jsme se rozloučili zpěvem koledy Tichá noc. Byl to velmi pěkný zážitek, který bychom si chtěli (ale o jiném spisovateli) brzy zopakovat. Foto na http://knihovna.zacler.cz
Tereza Přepechalová a Lucie Pacáková

Další články...

Provozní doba

Pondělí

13:00 - 17:00

Úterý

08:00 - 11:00

Středa

13:00 - 17:00

Čtvrtek

08:00 - 11:00

Pátek

ZAVŘENO